Pasen

Pasen is het feest waarop christenen vieren dat Jezus is opgestaan uit de dood. In de dagen ervoor (Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag) herdenken ze het lijden, de kruisiging en het sterven van Jezus.

Wanneer is het Pasen?

Pasen duurt twee dagen en valt altijd op een zondag en een maandag: paaszondag en paasmaandag. Eerste Paasdag valt op de eerste zondag nadat het volle maan is geweest na de eerste lentedag (21 maart). Het verschilt dus per jaar op welke zondag Eerste Paasdag precies valt.

De paashaas en paaseieren

Pasen kent allerlei leuke tradities voor kinderen. Je kunt je kind een chocolade paashaas geven, paaseieren laten verven en zelf de geverfde paaseieren verstoppen in de tuin of de woonkamer. Kinderen vinden het meestal enorm spannend om paaseieren te zoeken. Symbolen van Pasen, zoals de paashaas, paaseieren, kuikentjes en de paastak zijn in feite overblijfselen van eeuwenoude lentefeesten. Dit zijn feesten waarbij het begin van de lente werd gevierd.

Pinksteren en Hemelvaart

In de tijd na Pasen vieren christenen Pinksteren en Hemelvaart. Hemelvaart vindt precies veertig dagen na Pasen plaats. Christenen vieren met Hemelvaart dat Jezus zijn discipelen verliet en naar de hemel ging om bij God te kunnen zijn. Tien dagen na Hemelvaart is het Pinksteren. Met Pinksteren vieren christenen dat de discipelen de Heilige Geest ontvingen waarna zij over de wereld rondtrokken om het evangelie te verkondigen.

 

Goedgekeurde informatie!

Stichting Opvoeden.nl zorgt er met ouders en deskundigen uit de wetenschap en praktijk voor dat deze informatie betrouwbaar en actueel blijft.