Tics

Als je kind last heeft van een tic, dan maakt het steeds onbewust een geluid of een beweging.

Kenmerken

Tics kunnen eenvoudig zijn, bijvoorbeeld alleen oogknipperen, trekken met mond of neus, een keelgeluid maken of kuchen. Tics kunnen ook ingewikkelder zijn, zoals het maken van gebaren of roepen van woorden of zinnen.

Tics komen vrij veel voor bij kinderen als ze opgroeien. Vaak ontstaan ze ergens tussen het derde en twaalfde jaar.

Kind kan er niets aan doen

Tics hebben niets met opzettelijk gedrag te maken. Het komt uit de hersenen en kinderen kunnen er niets aan doen! Vaak zijn ze zich ook niet bewust dat ze het doen.

Accepteren

Meestal gaan tics na verloop van tijd vanzelf weer over. Je kunt er daarom het beste rustig onder blijven. Accepteer het en ga met je kind om zoals je normaal ook doet.

Het kan zijn dat je kind zich bewust wordt van de tic. Leg dan uit dat het er niets aan kan doen en dat het vanzelf weer over gaat. Als je druk legt op je kind om ermee op te houden, dan kan je kind gespannen worden. Dat kan de tic erger maken.

Valt het anderen op?

Vraag eventueel aan de leidsters of je kind het ook op het kinderdagverblijf of peuterspeelzaal heeft. Is dat zo, vraag ze dan of ze er hetzelfde mee om willen gaan als jij. Zo voelt je kind zich op het kindercentrum ook veilig. Houd in de gaten of je kind ermee wordt gepest. Dan kan je de leidsters vragen het uit te leggen. Zelf kan je het ook uitleggen aan vriendjes.

Verschil met tic-stoornis

Een tic-stoornis is iets anders dan een tic en komt ook veel minder voor. Dan heeft een kind bijna iedere dag meerdere keren tics waar het zelf ook last van heeft. Een voorbeeld hiervan is het syndroom van Gilles de la Tourette.

Wil je meer weten over deze aandoening? Kijk dan eens op de website Stichting Gilles de la Tourette.nl. Dit is de patiëntenvereniging waar je informatie, blogs en lotgenotenbijeenkomsten voor ouders van kinderen met tic-stoornissen of Tourette vindt.

Huisarts

Het kan zijn dat de tic binnen een paar maanden niet vanzelf overgaat of dat je kind er last van krijgt. Of misschien denk je dat je kind een tic-stoornis heeft. Dan is het goed om naar de huisarts te gaan.

 

Goedgekeurde informatie!

Stichting Opvoeden.nl zorgt er met ouders en deskundigen uit de wetenschap en praktijk voor dat deze informatie betrouwbaar en actueel blijft.