Inleiden bevalling

Een inleiding van de bevalling is pas mogelijk als de baarmoedermond al een beetje open (‘rijp’) is.

Baarmoedermond

Als er een dwingende reden is om de bevalling op gang te brengen terwijl de baarmoedermond nog niet rijp is, kan de gynaecoloog de baarmoedermond rijp maken. Dit heet ‘primen’. Dat woord is afgeleid van het Engelse woord ‘priming’, wat voorbereiding betekent. Bij het primen brengt de gynaecoloog bijvoorbeeld een gel met prostaglandinen aan in de vagina of op de baarmoedermond. Prostaglandinen zijn hormonen die de rijpheid van de baarmoedermond bevorderen. Ze spelen ook een rol als de bevalling begint.

Breken van de vliezen

Het op gang brengen van de weeën begint vaak met het kunstmatig breken van de vliezen. Daarna is er vaak nog een weeënopwekkend middel nodig via een infuus. Je krijgt een naaldje in een bloedvat van je hand of onderarm en daarop wordt een dun slangetje aangesloten. Via het infuus krijg je medicijnen (oxytocine) toegediend. Geleidelijk beginnen dan de weeën.

De conditie van je kind wordt constant gecontroleerd. Het verloop van de bevalling is in principe hetzelfde als bij een ‘normale’ bevalling.

 

Goedgekeurde informatie!

Stichting Opvoeden.nl zorgt er met ouders en deskundigen uit de wetenschap en praktijk voor dat deze informatie betrouwbaar en actueel blijft.