Hoe ontstaat een meerling?

Eeneiige tweeling

Een eeneiige tweeling ontstaat wanneer één bevruchte eicel zich splitst. Ongeveer een op de drie tweelingen is eeneiig.

Twee-eiige tweeling

Als er twee eicellen bevrucht worden, ontstaat er een twee-eiige tweelingzwangerschap.

De meeste spontane tweelingzwangerschappen ontstaan doordat er bij de eisprong twee eicellen vrijkomen, die beide worden bevrucht. Ongeveer twee op de drie tweelingen is twee-eiig. Bij deze twee-eiige tweelingen speelt erfelijkheid via de familie van de moeder een rol. De kans op een spontane tweelingzwangerschap neemt ook toe met de leeftijd van de vrouw.

Drielingzwangerschap

Bij bevruchting van drie eicellen ontstaat een drielingzwangerschap. Men spreekt dan van een drie-eiige meerling. Een drieling kan bijvoorbeeld ook bestaan uit een eeneiige tweeling en een derde kind uit een andere eicel, maar drielingen zijn meestal drie-eiig.

 

Goedgekeurde informatie!

Stichting Opvoeden.nl zorgt er met ouders en deskundigen uit de wetenschap en praktijk voor dat deze informatie betrouwbaar en actueel blijft.